در سال 2024 در ترکیه چه در پیش داریم؟

کلیات بودجه سال 2024 تسویب شد، 2.655 تریلیون لیر کسری بودجه وجود دارد و تمرکز دولت و بانک مرکزی ترکیه به روی جریمه و مالیات خواهد بود.

سال پیش رو سال سررسید سودهای بانکی و همچنین اوراق قرضه خواهد بود.

بانک مرکزی و دولت ترکیه همچنان سیاست انقباضی خود را برای کاهش تورم ادامه خواهد داد. از بودجه سال آینده به عنوان بودجه قرن یاد می شود.

چند نکته را باید دفت داشته باشید تا بتوانید در سال جدید موفق بشوید:

نکته اول: حفظ پول به صورت ارزهای خارجی و رشد دادن آنها

نکته دوم عدم ورود به بازارهای پر رسیک مثل بورس خواهد بود.

نکته سوم اگر قصد ورود به سرمایه گذاری های بلند مدت و امن تر داشته باشید، خرید خانه در بازه 2 تا 3 ساله انتخاب خوبی است.

نکته بعدی و مهم این است که برای خودتون درآمد گرم روزانه، هفتگی و ماهانه ایجاد کنید.

نکته آخر اگر صاحب بیزینسی در ترکیه هستید در این رکود عمیق، به فکر خلوت کردن کار خودتون و بهره ور کردن کار و هزینه های خودتون باشید و حواستون به دستکاری نرخ لیر باشد.