طبق قانون تجارت ترکیه پنچ نوع شرکت متفاوت وجود دارد :

طبق قانون تجارت ترکیه پنچ نوع شرکت متفاوت وجود دارد :
 • شرکت آنونیم Anonim şirket
 • شرکت لیمیتد ( با مسولیت محدود ) Limited şirket
 • شرکت کلکتیو Kollektif şirket
 • شرکت کوماندیت  Komandit şirket
 • شرکت کوپریتیو یا تعاونی Kooperatif Şirket

ثبت شرکت در ترکیه و ثبت شرکت با مسئولیت محدود :

ثبت شرکت در ترکیه برای شرکت با مسئولیت محدود شرایط مخصوص به خود را دارد. هر کدام از افرادی که به عنوان شرکای تجاری در شرکت با مسئولیت محدود سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به اندازه سهامی که دارند در سود و زیان شرکت سهیم هستند و سهام هر یک از شرکا محفوظ است. به عنوان مثال در صورتیکه شرکت با مسئولیت محدود ورشکست شود، هر یک از شرکا به اندازه سهامی که در شرکت داشته‌اند نسبت به وصول بدهی‌های آن مسئول هستند .   قوانین ثبت شرکت در ترکیه با مسئولیت محدود
  • تعداد سهامداران شرکت می‌تواند از یک نفر تا 50 نفر باشد.
  • میزان سرمایه لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود 10 هزار لیر است. در همان ابتدای کار باید 25 درصد از این مبلغ در حساب شرکت باشد یا با توجه به تعداد سهامداران آن شرکت ( مثلا با 2 سهامدار در طول 2 سال) این مبلغ وارد حساب شرکتی گردد. و این مبلغ می تواند طی 24 ماه به حساب شرکت واریز شود و همینطور می تواند طبق مفادی که در قرارداد ذکر شده است پرداخت شود .
  • سهامداران شرکت می‌توانند از افراد مقیم در ترکیه باشند یا اقامت کشور دیگری را داشته باشند.
  • با ثبت شرکت با مسئولیت محدود هیچ گواهی برای سهامداران صادر نمی‌شود و هر فردی تنها به اندازه مبلغی که در شرکت سرمایه گذاری کرده است سهام مربوط به شرکت را خواهد داشت.
  • ارزش اسمی هر سهم در این شرکت نمی‌تواند کمتر از 25 لیر باشد.
  • اگر تعداد سهامداران شرکت از 20 نفر بیشتر باشد، باید یک بازرس قانونی انتخاب شو
  • باید در طول سال یا سه ماه پس از اتمام سال، جلسه مالی شرکت با حضور مدیر و سهامدارانی که بیشتر از 10 درصد از سهام شرکت را دارند تشکیل شده و وضعیت شرکت، هزینه‌ها، میزان سود خالص، قوانین وضع شده برای شرکت و سهامداران و... بررسی شود.
  • مدیر شرکت با مسئولیت محدود می‌تواند شهروند ترکیه باشد یا از مهاجرین این کشور بوده و اقامت کشور دیگری را داشته باشد.
  • در صورتی که هر یک از شرکا بخواهد میزان سهام خود را افزایش داده یا به فروش برساند، این امر باید حتماً در دفترخانه ثبت اسناد رسمی صورت بپذیرد.