بیمه خطرات طبیعی یا همان DASK

وظیفه اصلی داسک تنظیم و نظارت بر سیستم پوشش زلزله ایجاد شده توسط دولت با همکاری شرکت های بیمه خصوصی است. داسک چیست؟ هدف اصلی سیستم داسک که تحت عنوان بیمه اجباری زلزله شناخته می شود، تامین خسارت های مادی است که ممکن است در اثر زلزله در ساختمان شما رخ دهد. ویژگی ساختاری داسک به شرح زیر است : - بیمه نامه داسک نوعی بیمه است که توسط دولت اجباری شده است و هر سال تمدید آن الزامی است. - برای اجاره ملک خود و اتصال گاز طبیعی، آب و برق به ملک باید به طور منظم این کار را انجام دهید و حق بیمه را پرداخت کنید. - داسک فقط خسارت وارده به ساختمان را پوشش می دهد و خطر آسیب به وسایل و سایر ارزش های داخل ساختمان را متقبل نمی شود. - داسک ، خسارات ناشی از زلزله را پوشش می دهد. برای این نوع خسارات از جمله آتش سوزی، رانش زمین، انفجار و سونامی که در اثر زلزله ایحاد می شوند نیز داخل است . - در بیمه نامه داسک ارزش وثیقه خانه با توجه به قیمت واحد متر مربع که هر سال اعلام می شود محاسبه می شود. - حداکثر ارزش وثیقه مسکن یا بالاترین مبلغ غرامتی که در صورت خطر دریافت می شود ، سقف ارزش است. - محاسبه حق بیمه بر اساس ضرایب منطقه ای اعلام شده توسط جمهوری ترکیه طی هر سال محاسبه می شود. مدارکی که جهت بیمه نامه داسک خواسته می شود : - شماره ملی ترکیه ( TC kimlik numarası ) - شماره تلفن - ادرس خانه - اطلاعات اسناد : آدا ، پارسل - نوع استفاده : خانه ، محل کار ، انبار و ..... - سال ساخت - متراژ