حال در صورت درخواست مدارک پشتیبان چه مواردی باید ارائه شوند:

 • درآمد حاصل از اجاره‌خانه، برگه پرینت حقوق، برگه سود حاصل از تجارت، ارث  و پس‌انداز. در حالیه برای امکانات مادی باید تعهد ارائه شود باید وضعیت این تعهد هم مشخص باشد و به مدارک الصاق شود. کسانی که در مدت اقامت در کشور ترکیه هزینه‌های آنها را مؤسسات دولتی تقبل می‌کنند، نیازی به ارائه مدارک تأییدکننده اظهارنامه درآمدی خود ندارند و ارائه مدرک الکترونیکی با امضا و مهر مبنی بر تأمین هزینه‌ها توسط مؤسسه دولتی مربوطه کافی است. ضمناً در قسمت «منبع درآمد» اسم مؤسسه عمومی مربوطه نیز باید قید شود.

افرادی که فقط اظهار آنها کافی نباشد می‌تواند از طرف اداره مهاجرت اسناد ذیل تقاضا شود:

 • کارت شناسایی بازنشستگان و سند تخصیص مستمری (حساب بانکی نشان‌دهنده حقوق بازنشستگی، گواهی حق بیمه تکمیلی محل کار از افرادی که بازنشسته هستند؛ اما همچنان فعال‌اند و در ازای دریافت دستمزد کار می‌کنند).
 • پرینت و دفترچه حساب بانکی (سند گردش حساب مالی در حداقل ۶ ماه گذشته باید ارائه شود.)
 • کردیت کارت اعتباری بین‌المللی (سندی که حداقل تراکنش‌های ۶ ماه گذشته حساب و اطلاعات سقف فعلی را نشان دهد) 
 • سند درآمد تأیید شده فعلی که عبارت "شامل هیچ نوع توقیفی نیست" بر روی آن نوشته شده باشد.
 • مدرک بانکی دال بر موجودی وی در نزد بانک که مدت اقامت شخص را ساپورت کند.
 • نامه مهر و امضا شده توسط شرکت (بخشنامه تعیین امضای مجاز شرکت یا همان  imza sirküleri نیز به همراه نامه ارائه شود)
 • سندی که درآمد سپرده بانکی را نشان می‌دهد
 •  درصورتی‌که درآمد حاصل از اجاره در دستور کار اظهار تمکن مالی قرار گیرد باید سند خانه و اجاره‌نامه‌ای که از تاریخش دو سال نگذشته باشد ارائه شود.
 • برای افراد شغل آزاد: فتوکپی گواهی مالیات شرکتی که تحت مالکیت یا در آن شراکت دارد، روزنامه ثبت تجارت شرکت، بخشنامه تعیین امضای مجاز شرکت imza sirküleri  ، ترازنامه و صورت سود و زیان ۳ سال گذشته رسمی تأیید شده که از اداره مالیات و یا از طرف مشاور مالی سوگند خورده ابراز می‌شود، تراز مالی سال جاری، گواهی ثبت در اتاق اصناف و تجارت و یا گواهی فعالیت نیز بایستی ارائه شود.

درصورتی‌که برگه تمکن مالی در خارج از کشور ترکیه تنظیم شود  در این صورت بایستی ترجمه مدرک توسط مترجم سوگند خورده در نزد دفتر اسناد رسمی یا همان نوتر به تأیید رسیده باشد.

 • درصورتی‌که اجازه اقامت شما خانوادگی باشد تمکن مالی باید پایه حقوق شخص به‌اضافه یک‌سوم علاوه‌برآن برای هر شخص باشد.

 مثلاً در سال ۲۰۲۴ پایه حقوق ۱۷۰۰۲ لیر است و یک‌سوم آن مبلغ ۵۶۶۷ لیر است. حال اگر حامی خانواده‌اش سه نفر باشند باید ثابت کند که درآمدش (۱۷۰۰۲ + ۵۶۶۷ + ۵۶۶۷) لیر برای هر ماه هست و قادر است مایحتاج بقیه اعضا را تأمین کند و درصورتی‌که درآمد برای تأمین مکفی نباشد می‌توان با سایر درآمدها این سقف را مورد پوشش قرارداد.


در حالت کلی تمکن مالی نقش به سزایی در نتیجه اجازه اقامت دارد که تاکنون مبتنی بر اظهار بوده و گاه سلیقه‌ای اعمال شده است؛ ولی در صورت در دستور کار قرارگرفتن جدی ارائه تمکن روند اداری‌اش به ترتیب فوق خواهد بود.